Bliss Family

Full Sisters to Bliss

RJF IATOLA BLISTEX- EX 90

*HON. MEN. ALL ONTARIO SR. YRLG 2012
*1ST SR. YRLG QUINTE-TRENT PARISH SHOW, 2012
*1ST SR. YRLG QUINTE CHAMPIONSHIP SHOW, 2012
*3RD SR YRLG ONTARIO SUMMER SHOW, 2012
*2ND SR. CALF ONT SUMMER SHOW, 2011

2 0 305 5138 237 4.61 195 3.80 (206 176 205)
3 1 305 6306 281 4.46 234 3.71 (212 172 207)
4 0 152 6010 320 5.32 233 3.88 (196 188 201)(Proj)

 
      

 

 

RJF IATOLA BABY BLISS- VG 87

*NOM ALL CANADIAN MILKING YEARLING 2010
*5TH MILKING YRLG, RAWF 2010 *1ST INT YRLG, QUINTE CHAMPIONSHIP SHOW 2010

1 10 305  6780  306  4.51  275  4.06 (273 230 293)

 


RJF IATOLA BLISSFULLY- VG 87

*NOM. ALL-ONTARIO JR. 2 2012
*1ST JR 2 QUINTE-TRENT PARISH SHOW, 2012
*4TH JR.2 ONTARIO SUMMER SHOW, 2012

2 2 305 7006 295 4.21 251 3.58 (283 220 267)
3 2 305 7139 293 4.10 252 3.53 (252 189 233)

 

 

RJF IATOLA BLISTER-VG 85
*Owned By: Maplevale Jerseys*


 

RJF IATOLA BEAUTY-GP 83

2 5 285 6090 269 4.42 217 3.56(229 187 215)(Proj)

 

The Dam of Bliss

RJF REMAKE BONITA- EX 90-5E  4*


*3RD 5 YR OLD, QUINTE CHAMPIONSHIP SHOW 2006
*3RD 5 YR OLD , TRENT VALLEY/QUINTE PARISH SHOW 2006 *2ND 5 YR OLD, ONTARIO SPRING DISCOVERY 2006

4  5  305  8005  355  4.43  292  3.65 (233 191 225)
6  4  305  8147  368  4.52  295  3.62 (226 191 215)
7  7  305  7479  304  4.06  278  3.72 (207 159 203)
LIFETIME- 7 LACT: 48642M, 2213F,4.55% 1794P,3.69%

 

 

The Second Dam of Bliss

RJF PREMONITION BONNIE- EX 90

3  5  305  7520  408  5.43  306  4.07 (237 237 255)
4 11 304  6509  347  5.33  255  3.92 (203 198 211)
LIFETIME- 3 LACT: 16326M, 878F,5.38% 658P,4.03%

*NOM ALL CANADIAN SUMMER YRLG 2000
*NOM ALL CANADIAN 4-H YRLG 2000

*3RD SUMMER YRLG, RAWF 2000